top of page

公司介绍

来访路线

​地址

4,Okgucheondong-ro 44beon-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do, Korea

​电话

TEL : 031-432-2326,  FAX : 031-432-2328 | E-mail : cnocosmetics@naver.com

ì°¾ì____ì__¨ê¸¸.jpg

商谈

有关化妆品生产的任何咨询,请联系CNO Cosmetics。

可以制造各种彩妆制造,基础化妆品制造,发制品和美体产品。

工作机会

工厂职员/研究院 招聘

欢迎中国同胞们来访

签证要求 : F4~F6

负责人:总务科

cnocosmetics@naver.com

商谈电话 : 031-432-2326

bottom of page